U heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van cookies en kunt daarom niet inloggen.

Cookieverklaring

  
Nieuwe Leden
Deze maand zijn er nog geen nieuwe leden aangemeld.

Schrijf je ook in!

Of geef je op voor

Koveni heeft nu 163 leden
Kamp
dagen
uur
minuten
seconden

Deelnemers
15 / 64

Schrijf je hier in voor het kamp

Activiteiten
29 juli 2024 19.00


Zomertraining (+kids)


DatumActiviteit
5 aug Zomertraining (+kids)
12 aug Zomertraining (+kids)
17 aug Selectie training
19 aug Zomertraining (+kids)
Vertrouwenspersonen


Stijn


Rianne


vertrouwenspersoon@koveni.nl
Koveni webshop
Ga naar de webshop van Koveni
Jarigen
Geen verjaardagen vandaag
Sponsorkliks

Klik op de afbeelding hieronder om Koveni te sponsoren terwijl je online winkelt.

Algemene informatie

Adressen zalen en veld/kantine

Hieronder vindt u de adressen van de zalen en het veld/de kantine waar Koveni traint en/of speelt. Voor contactinformatie per commissie verwijzen we u door naar de organisatiestructuur.

 

Veld

Helmkruid 7
3434 CT Nieuwegein
Telefoon: 030 - 6048100


Zalen

‘t Veerhuis
Nijemonde 4
3434 AZ Nieuwegein
Telefoon: 030 - 6064448


Galecop
Aert de Gelderhage 7
3437 KB Nieuwegein
Telefoon: 030 - 6022696


Merwestein
Merweplein 1
3432 GA Nieuwegein
Telefoon: 030 - 6046475


De Sluis
Kastanjestraat 2
3434 CA Nieuwegein


De Driehoek
Aardbeigaarde 2
3436 GB Nieuwegein

Korfbal, wie doet dat nou?

Korfbal is - na voetbal, volleybal, hockey, zaalvoetbal en basketbal - de zesde teamsport in Nederland. Er zijn bijna 100.000 korfballers, waarvan ruim 40.000 jeugdleden (jonger dan 19 jaar). Zij zijn lid van één van de vele honderden korfbalverenigingen, verspreid door het hele land. De korfbalverenigingen zijn allen lid van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV).
Maar korfbal wordt niet alleen in Nederland beoefend. In meer dan 35 andere landen verspreid over de hele wereld wordt gekorfbald.

Korfbal, wat is dat?

Korfbal werd in 1902 ontwikkeld door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen. Sinds die tijd heeft de sport zich ontwikkeld tot een moderne sport, die de volgende kenmerken heeft:

 1. korfbal is een teamsport;
 2. korfbal is een gemengde sport, mannen en vrouwen spelen samen in één team onder volstrekt gelijke condities;
 3. korfbal is een niet-agressieve sport;
 4. korfbal is een veelzijdige sport, die je conditie bevordert;
 5. korfbal wordt het hele jaar beoefend, 's zomers op het veld en 's winters in de zaal;
 6. korfbal wordt op alle niveaus gespeeld, met verschillende motieven: prestatie, gezondheid en gezelligheid.

Kortom, korfbal is lang niet zo'n suffe sport als je denkt.

Korfbal is....

 • De enige gemengde teamsport...
 • Samen uit, samen thuis...
 • Topsport...
 • Spectaculair, veelzijdig...
 • Samenwerking...
 • Schijnbewegingen...
 • Fysieke conditie..
 • Balvaardigheid...
 • Snelheid...
 • Een opvoedende sport...
 • Een recreatieve sport...
 • Binnen en buiten...
 • Clubleven, gezelligheid...
 • Tof...

Korfballen bij Koveni

Koveni is een fusievereniging. De vereniging is ontstaan uit de fusie van 2 korfbal-verenigingen uit Nieuwegein, namelijk JUKO uit Jutphaas en Minerva uit Hoog-Zandveld.

Koveni is een erg gezellige en sportieve vereniging. Het korfbal en dus ook Koveni kent de volgende soorten teams:

 • Senioren (vanaf 19 jaar)
  Afhankelijk van het niveau trainen teams vrijwillig tot 2 keer per week.
 • Midweek (vanaf 16 jaar)
  Speciaal voor de mensen die niet op zaterdag kunnen of willen spelen zijn er ook teams in de midweekcompetitie. Zij spelen hun competitiewedstrijden op dinsdag- of woensdag- of donderdagavond.
 • Junioren (15-19 jaar)
  De junioren spelen op zaterdag en trainen afhankelijk van het niveau 1 of 2 keer in de week. Door ze goed op te leiden kunnen ze na enkele jaren onze seniorenteams versterken.
 • Aspiranten (11-15 jaar)
  De aspiranten spelen op zaterdag en trainen afhankelijk van het niveau 1 of 2 keer in de week. Zij kennen inmiddels de balvaardigheden en spelen/trainen steeds meer op tactisch gebied.
 • Pupillen, welpen en kangoeroeklup (4-11 jaar)
  In de kangoeroeklup zitten onze allerjongste leden. De welpen zijn onze jongste korfballertjes. Vanaf 4 jaar kan je bij Koveni terecht. In teams van 4 of 8 kinderen leren zij op een speelse wijze de basisregels van de korfbalsport. 1 keer per week wordt er getraind. Ook de jongste jeugd speelt competitie waarbij (zeker bij welpen) regels ondergeschikt zijn aan het plezier.
 • Recreanten (18-77 jaar)
  Het recreantenteam is voor die mensen die zo af en toe een wedstrijdje willen spelen. Ons recreantenteam bestaat uit een mix tussen ervaren oud-korfballers en personen die nog nooit gekorfbald hebben. De recreanten spelen wedstrijden op recreantentoernooien die meerdere malen per jaar plaatsvinden. De recreanten trainen 1 keer in de week.

Elke leeftijdsgroep is dus vertegenwoordigd.

Bij Koveni wordt er minimaal één keer per week getraind onder begeleiding van enthousiaste trainers. Op zaterdag worden er dan wedstrijden gespeeld in competitieverband.

Denkt u nu: dat korfballen lijkt me wel wat, dan bent u van harte welkom om vier keer gratis een training mee te maken. Al voordat deze vier trainingen voorbij zijn, hebt u natuurlijk al besloten lid te worden van Koveni. Hiervoor vindt u hier een inschrijfformulier.

Geschiedenis KV Juko Nieuwegein

KV JUKO werd opgericht op 17 februari 1965. Op 17 februari 2005 bestond JUKO 40 jaar. Dit jubileum kon nog net met een groot feest gevierd worden voordat de fusie plaatsvond.

De naam JUKO staat voor de afkorting Jutphase Korfbalvereniging. Jutphaas bestond toen nog en vormde later het noordelijke deel van Nieuwegein, samen met de dorpskern Vreeswijk die het zuidelijke deel vormde.

Een groep mensen uit Jutphaas vonden het een goed idee om een korfbalvereniging op te richten in Nieuwegein. Na een aantal jaren werd er een nieuw clubhuis en nieuwe kleedkamers neergezet aan de Hesselaan en werd de vereniging groter.

In de jaren '80 en '90 groeide JUKO naar de 300 leden, en was op enig moment de grootste vereniging van Midden-Nederland van de KNKV. Deze groei had vooral te maken met het feit dat Nieuwegein heel veel huizen bouwde in de omgeving van het veld van JUKO. In 1991 is JUKO gaan spelen op kunstgras, de vereniging was daarmee 1 van de eerste korfbalclubs die op kunstgras ging korfballen.

JUKO werd een grote gezellige vereniging waar, naast het wedstrijdkorfbal en het presteren op hoog niveau, ook veel ruimte was voor korfballen op eigen niveau, plezier en ontspanning. Elk jaar werd er een groot jeugdkamp georganiseerd en waren er vele feestavonden voor groot en klein.

Doordat de vereniging zo groot werd ging ook het spelniveau omhoog. Op het sportieve hoogtepunt speelde JUKO 1 landelijk 1e klas en de hoogste jeugdteams speelden in de hoofdklasse van de jeugdafdelingen van de KNKV.

Door de veranderingen in de wijk en teamsporten niet meer zo in was ging het, met de tot dan toe automatische groei van de leden, minder en werd de vereniging kleiner waardoor ook het spelniveau lager werd. JUKO 1 ging spelen in de 3e klasse binnen het KNKV.

Ondanks dat JUKO kleiner werd, bleef de drang naar prestatie, spelen op je eigen niveau, de gezelligheid en goede sfeer bestaan. Leden die het hogere niveau bij andere verenigingen zochten kwamen na verloop van tijd daardoor ook weer terug.

Op 30 september 2005 is KV Juko opgeheven. KV Juko is opgegaan in de nieuwe fusievereniging Koveni die op 1 oktober 2005 is opgericht.

Geschiedenis KV Minerva

In het begin van de tachtiger jaren vond een groepje korfballiefhebbers uit Utrecht, die in de groeigemeente Nieuwegein kwamen wonen, dat er in Nieuwegein-zuid ruimte was voor een tweede korfbalvereniging naast Juko.

In korte tijd werd een flink aantal mensen in de familie- en kennissenkring warm gemaakt voor dit idee. Het gevolg was dat, officieel op 20 mei 1983, Minerva van start ging onder de bezielende leiding van o.a. Bea en Wim van der Rijst.

De vereniging was dan wel opgericht, een eigen veld was er nog niet, laat staan een clubhuis. Er werd getraind in park Oudegein, de eerste "thuiswedstrijden" werden gespeeld op het veld van Viko in Vianen. Pas veel later kreeg Minerva een veld toegewezen op het sportpark Zandveld, aan het Helmkruid.

De hockeyvereniging bouwde op sportpark Rijnhuizen een nieuw clubhuis, en Minerva kon hun oude, houten clubhuis voor een vriendenprijsje overnemen, mits zelf gezorgd werd voor transport naar de nieuwe locatie. Veel verenigingsleden van het eerste uur hebben samen het clubhuis weer opgebouwd op de plaats waar het nu nog steeds staat.

Minerva groeide in die beginjaren onstuimig. In 1986 werd al het aantal van 150 leden overschreden. Met die omvangrijke groei ontstond ook het probleem van een gebrek aan kader.

Het toenmalige bestuur en de weinige senioren die de vereniging telde, hadden het daar moeilijk mee, en daardoor is het ledental in de jaren daarna weer flink gedaald. Gelukkig was de ontwikkeling van het ledental de laatste jaren veel gelijkmatiger. Minerva groeide sinds 1994 langzaam maar gestaag.

Vanwege ruimtegebrek werd op het sportpark voor Minerva een nieuw maar kleiner speelveld aangelegd dat met ingang van 2002 in gebruik is genomen. Bovendien werd er toen gestart met plannen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Doordat de fusiebesprekingen met Juko op dat moment op gang kwamen, zijn deze nieuwbouwplannen toen echter in de ijskast terecht gekomen.

Op 30 september 2005 is KV Minerva opgeheven. KV Minerva is opgegaan in de nieuwe fusievereniging die op 1 oktober 2005 is opgericht.

Meer Informatie

Bent u geinteresseerd in korfbal bij Koveni kijk dan voor meer informatie door op de onderstaande links te klikken:

Jouw privacy Cookies